HOOFDSTUK 7
Procenten en Verhoudingstabellen
INHOUD
In dit hoofdstuk leer je wat procenten zijn en hoe er mee te rekenen. Verder leer je wat verhoudings- en kruistabellen zijn en hoe je die kunt toepassen bij het rekenen met procenten.

Na doorwerken van dit hoofdstuk weet je waarom Fokke en Sukke toch niet op de PABO thuis horen.