...
7.6 Gemengde opgaven
Opgave 7.27
Als mevrouw D het bedrag in twee jaar had afgelost hoeveel zou zij dan uiteindelijk hebben betaald ?
Wat zou dan haar maandbedrag zijn geweest ?
Opgave 7.28
Een bedrag is in acht jaar gegroeid van €250,- naar €455,92.
Wat was de jaarrente ?
Opgave 7.29
Een voetbal kost €16,50 je krijgt 40% korting
Hoeveel moet je nu betalen ?
Opgave 7.30
Jan kreeg bij de fietsenhandelaar 10% korting
Hij moest toen nog €135 betalen
Hoeveel kostte de fiets zonder korting ?
Opgave 7.31
Een partij appels, peren en bananen bestaat uit 225 stuks.
20% daarvan zijn appels. Er zijn evenveel appels als peren.
Hoeveel vruchten zijn er van iedere fruitsoort ?
Opgave 7.32
Je hebt 350 euro gespaard en brengt dit naar de bank.
Na een jaar krijg je 4,5% rente. Hoeveel heb je dan op de bank staan ?
Hoeveel is dat na vijf jaar ?
Met hoeveel procent is je kapitaaltje dan gegroeid ?
Opgave 7.33
Opgave 7.34
Marcia heeft een zak met 350 kralen
Daarvan zijn er 147 rood, 91 wit en de rest is blauw
hoeveel procent van de kralen is rood ?
en hoeveel procent van de kralen is wit ?
hoeveel kralen zijn er blauw ?
hoeveel procent is dat dan ?
Opgave 7.35
Opgave 7.36
Inhoud Hoofdstukken  |   Inhoud H7  |   naar boven  |   vorige  |   vervolg