...
7.5 Rente en Groei
Als je geld op de bank zet krijg je daar rente over. Dat wil zeggen dat je na een jaar een bepaald percentage van het bedrag, dat je op de bank hebt gezet, erbij krijgt. Als je tussentijds geen geld opneemt groeit het bedrag dat je op de bank hebt gezet dus.

Als je geld van de bank leent moet je rente betalen. Ook als je iets op afbetaling koopt moet er rente worden betaald.

Groei over langere periode

De persoon uit het voorbeeld die €350,- op de bank heeft gezet tegen een rente van 4,7% wil ook graag uitrekenen hoeveel zijn kapitaaltje na bijvoorbeeld vijf jaar is gegroeid.

Bedenk wel dat je na ieder jaar ook rente krijgt over de rente die het jaar daarvoor is bijgeschreven.

Na één jaar was de 350 euro gegroeid naar 366,45 euro.
Na twee jaar wordt dat dan: 1,047 × 366,45 = 383,67 euro

Als je het bedrag na vijf jaar wil weten zou je deze berekening nog eens driemaal moeten doen. Dat is natuurlijk onzinnig, dat kan veel korter.
voorbeeld:
Opgave 7.25
Een vader heeft in 2002 voor zijn pasgeboren dochter een rekening bij de bank geopend.
Hij stort daar €1000,- op en wil dat bedrag vastzetten tot de 21e verjaardag van zijn dochter tegen een rente van 4,3%.

Hoe groot zal het bedrag zijn als zijn dochter 21 wordt ?
Na vijf jaar wordt de rente verhoogd tot 4,45%.
Wat zal zijn dochter nu krijgen als zij 21 jaar wordt. Er van uit gaande dat de rente niet nogmaals tussentijds wordt verhoogd.

Opgave 7.26
Mevrouw Dommelstein heeft een bedrag geleend van €2400,- .
Dat betaalt zij in drie jaar af. Na die drie jaar heeft zij €3108,07 afgelost.

Wat is de groeifactor over deze drie jaar ?

Weet je nu ook tegen welk rentepercentage Mevrouw Dommelstein dit bedrag heeft geleend ? Ga door middel van een berekening na of je dat juist hebt.

In deze werd gevraagd tegen welke rente Mevrouw Dommelstein het bedrag had geleend. Dat had je vast niet goed. Kijk maar eens naar het volgende voorbeeld.

voorbeeld:
Inhoud Hoofdstukken  |   Inhoud H7  |   naar boven  |   vorige  |   vervolg