...
Hoofdstuk 7 - Procenten en verhoudingstabellen
7.1 Inleiding
Procent komt van het Latijnse ‘pro centum’, wat letterlijk ‘op honderd’ betekent

één procent wil dan ook zeggen: één van de honderd, ofwel deel

Procent geven we aan met het teken %. 1% is dus deel
Het procentteken wordt al sinds de 16e eeuw gebruikt in berekeningen van rente, winst verlies en belasting. Het idee is echter al vele eeuwen ouder.
De Romeinse keizer Augustus vorderde een belasting op allerlei goederen die werden verkocht op veilingen. ‘Centesima rerum venalium’ dat zoveel wil zeggen als: ‘éénhonderdste deel op verkooprecht van ingevoerde handel ’.
Een andere Romeinse belasting was bijvoorbeeld deel van iedere verkochte slaaf. En hoewel de Romeinen nog geen enkel benul hadden van procenten waren alle belastingen terug te voeren op een bepaald deel van 100.
In de 15e eeuw, toen grote geldbedragen gewoon werden in de handel, gebruikte men eveneens 100 als basis voor allerlei berekeningen die betrekking hadden op de handel. Italiaanse manuscripten uit deze tijd bevatten expressies als: ‘x p cento’ of ‘xvi p cento’ , respectievelijk ‘10per100’ en ‘16per100’
Ook heeft men uit die eeuw een manuscript van een onbekende Italiaan ontdekt waarin het teken
werd gebruikt als afkorting van ‘per cento’.
Dit teken heeft zich in de volgende twee eeuwen doorontwikkeld tot het teken .
Dat heeft men ontdekt in papieren die stammen uit 1650. De P ervoor is dan al verdwenen.
Uiteindelijk is ‘t het procentteken geworden zoals we dat nu kennen %.
Rekenen met procenten verschilt niet zo heel veel van het rekenen met breuken. Bij het rekenen met breuken kijken we naar een deel van het geheel.
Het geheel kan ieder willekeurig getal zijn. Bijvoorbeeld:

2 delen van het geheel 3 schrijven we als        5 delen van het geheel 12 schrijven we als

Ook bij procenten kijken we naar een deel van het geheel, Alleen is het geheel dan altijd 100.

2% wil zeggen: twee van de honderd, ofwel deel              10% wil zeggen: tien van de honderd, ofwel deel

Opgave 7.01
Neem de volgende opgaven over en vul in:
voorbeeld:

Opgave 7.02
Neem de volgende opgaven over en vul in:
voorbeeld:

Inhoud Hoofdstukken  |   Inhoud H7  |   naar boven  |   vorige  |   vervolg