...
6.5 Nogmaals wortels vermenigvuldigen
In paragraaf 6.2 heb je al geleerd hoe je moet vermenigvuldigen met wortels.
Alleen stonden er op dat moment nog geen factoren voor de worteltekens.
Maar hoe zit het dan met een opgave van de vorm: 2√12 x 4√3

Bedenk dat de volgorde in een vermenigvuldiging er niet toe doet: 4×3 is hetzelfde als 3×4
2×3×4 is hetzelfde als bijvoorbeeld 4×2×3
Houd die gedachte even vast en bestudeer de volgende voorbeelden.

voorbeelden:

Opgave 4.10

Opgave 4.11

Opgave 4.12

Inhoud Hoofdstukken  |   Inhoud H6  |   naar boven  |   vorige  |