...
6.3 Gelijksoortige wortels
Op de basisschool heb je vroeger vast wel geleerd dat je appels en peren niet bij elkaar mag optellen.

Je kunt dus alleen dingen bij elkaar optellen die hetzelfde zijn. Of, zoals we dat ook wel noemen: gelijksoortig.

Met wortels gaat het precies zo. (net als bij machten)
voorbeeld:
5 + √3

3 + √3 = 2 x√3

6 + √6 + √6= 3 x√6
Je ziet dat als de wortels gelijksoortig zijn, ze wel opgeteld kunnen worden.
Alleen de notatie moet nog wat worden aangepast:

Bij het product van een getal en een wortel wordt het ×-teken weggelaten !
Als de 1e factor een 1 is, dan wordt ook die weggelaten.

2 x √3 wordt geschreven als 2√3

3 x √6 wordt geschreven als 3√6

1 x √2wordt geschreven als √2

Opgave 6.04
Bereken de volgende wortelopgaven.
Denk ook hier aan de rekenregels:

Opgave 6.05
Bereken de volgende wortelopgaven.
Denk ook hier aan de rekenregels:

Inhoud Hoofdstukken  |   Inhoud H6  |   naar boven  |   vorige  |   vervolg