...
5.2 De rekenregels
Toch bestaan er wel degelijk rekenregels voor de volgorde waarin gerekend moet worden. Er zijn vier belangrijke rekenregels. Worteltrekken laten we tot het volgende hoofdstuk nog even buiten beschouwing. Bij iedere opgave moeten deze regels steeds doorlopen worden. Dat klinkt ingewikkelder dan het is. Bestudeer goed de voorbeelden. We beginnen met de laatste twee regels.

1. ...

2. ...

3. Vermenigvuldigen / Delen
in volgorde waarin de bewerkingen zich voor doen van links naar rechts

4. Optellen / Aftrekken
in volgorde waarin de bewerkingen zich voor doen van links naar rechts

Eerst dus alle vermenigvuldigingen en delingen wegwerken en dan pas gaan kijken naar optellingen en aftrekkingen. In onderstaande voorbeelden moeten de onderstreepte delen dus eerst.
voorbeelden:
48 - 10 x 3 + 2 =
48 - 30 + 2 =
18 + 2 = 20

16 : 4 + 3 x 2 =
4 + 3 x 2 =
4 + 6 = 10

40 : 5 x 2 =
8 x 2 = 16

40 x 5 : 2 =
200 : 2 = 100
Opgave 5.01
Neem de volgende opgaven over en bereken : (zonder rekenmachine)
Schrijf altijd alle tussenstappen onder elkaar zoals in de voorbeelden. Neem wel steeds de gehele som mee
Opgave 5.02
Neem de volgende opgaven over en bereken : (zonder rekenmachine)
Schrijf altijd alle tussenstappen onder elkaar zoals in de voorbeelden. Neem wel steeds de gehele som mee
De rekenregels vervolg

Dikwijls staan er ook haakjes en/of machten in een opgave. Deze bewerkingen moeten altijd eerst uitgevoerd worden. Zie de vier rekenregels hieronder.

1. Haakjes
staan er haakjes in de som, werk deze dan eerst weg. dat wil zeggen: reken altijd eerst uit wat tussen de haakjes staat voordat je verder gaat.

2. Machten
staan er ook machten in de opgave, dan ga je deze nu berekenen

3. Vermenigvuldigen / Delen
in volgorde waarin de bewerkingen zich voor doen - van links naar rechts

4. Optellen / Aftrekken
in volgorde waarin de bewerkingen zich voor doen - van links naar rechts

Voor iedere opgave die je maakt moet je dus deze volgorde doorlopen
Inhoud Hoofdstukken  |   Inhoud H5  |   naar boven  |   vorige  |   vervolg