...
4.5 Gemengde opgaven vervolg
Opgave 4.16
Let op! Ook bij machtsverheffen moet je van een combinatiebreuk eerst een echte breuk maken.
Schrijf netjes de tussenstappen op.
Opgave 4.17
Inhoud Hoofdstukken  |   Inhoud H4  |   naar boven  |   vorige  |