...
4.4 Binaire getallen vervolg
Voorbeelden van binaire getallen
1100111 (spreek uit: een-een-nul-nul-een-een-een)
101 (spreek uit: een-nul-een)
11110 (spreek uit: een-een-een-een-nul)
Van binair naar decimaal
voorbeeld van binair naar decimaal:
Het binaire getal 1001 (spreek uit: één-nul-nul-één) omzetten naar een decimaal getal.

dus 1001 in het binaire stelsel is gelijk aan 9 in het tientallig stelsel.
1110001 (spreek uit: één-één-één-nul-nul-nul-één)

64 + 32 + 16 + 0 + 0 + 0 + 1 = 113
dus 1110001 in het binaire stelsel is gelijk aan 113 in het tientallig stelsel.

Om te bepalen met welke macht je moet beginnen tel je in het binaire getal de cijfers (nullen en enen) van rechts naar links, beginnend bij 20.

Dus om bijvoorbeeld 111001100 om te zetten begin je links met 1x28

Opgave 4.09
Reken de volgende binaire getallen om naar decimale getallen:
Van decimaal naar binair
voorbeeld van decimaal naar binair:
reken 37 om naar een getal uit het binaire stelsel
houd je rijtje van machten van 2 bij de hand
zoek naar de macht die het dichtst in de buurt komt, dat is 25 = 32

dus het decimale getal 37 is gelijk aan het binaire getal 100101
Opgave 4.10
Reken de volgende decimale getallen om naar binaire getallen:
Inhoud Hoofdstukken  |   Inhoud H4  |   naar boven  |   vorige  |   vervolg