...
4.3 Rekenen met machten (vervolg)
Machtsverheffen met breuken
Tot nu hebben we alleen machten van natuurlijke getallen gezien. Machten van breuken is echter ook mogelijk.
Daarbij moet goed op de notatie worden gelet.

Opgave 4.06
Bereken: Schrijf eerst als breuk zonder machten.
Vereenvoudig je antwoord indien mogelijk.
Denk aan de regel delen door een breuk is hetzelfde als vermenigvuldigen met het omgekeerde.
Denk aan kruislings vereenvoudigen.

Inhoud Hoofdstukken  |   Inhoud H4  |   naar boven  |   vorige  |   vervolg