...
3.7 Gemengde opgaven * *
Opgave 3.14
In de volgende rijen zit een regelmaat. Neem de rijtjes over en vul aan met nog drie getallen
Opgave 3.15
In een wijnglas gaat liter. Hoeveel glazen kun je vullen met een fles van liter ?
Opgave 3.16
Weet je nog van de rekenkundige rijen uit Hoofdstuk 1 waar je de som van de termen kon bepalen met een fraaie formule. Dit soort rekenkundige rijen kunnen natuurlijk ook breuken bevatten. Bepaal met de hulp van de formule de som van de volgende rijen:
Opgave 3.17
Bepaal van de volgende rekenkundige rij eerst de regelmaat.
Maak dan de rij volledige totdat je aan 5 bent gekomen
Bereken met behulp van de formule de som van de rij
Opgave 3.18
Welk getal moet er onder de smilies staan ?
Opgave 3.20
Bereken welk getal er op de plaats van de vierkantjes moet staan
(iets moeilijkere opgaven dan de vorige)
Opgave 3.19
Bereken welk getal er op de plaats van de vierkantjes moet staan
Inhoud Hoofdstukken  |   Inhoud H3  |   naar boven  |   vorige  |