...
3.2 Breuken optellen
Je mag breuken alleen bij elkaar optellen als de noemers gelijk zijn.
voorbeelden :
        
Zijn de noemers niet gelijk, dan moet je zorgen dat ze gelijk worden.
We noemen dit gelijknamig maken

Bij het gelijknamig maken zoeken we dus naar het Kleinste Gemene Veelvoud (KGV) van de noemers.

voorbeeld:
noemer zijn niet gelijk
Dat moeten we dus eerst verhelpen.
Daarvoor zoeken we naar het kleinst mogelijke getal dat zowel door 6 als door 4 deelbaar is
In ons voorbeeld is dat dan 12

wordt dan en wordt

Je mag immers teller en noemer met hetzelfde getal vermenigvuldigen.
De hele som wordt nu:
Het middelste stukje noemen we de tussenstap

nog een voorbeeld:

vergeet niet je antwoord te vereenvoudigen als het mogelijk is.
Bij rekenen zijn tussenstappen altijd belangrijk. Als je bij het nakijken constateert dat je antwoord fout is kun je in ieder geval nagaan waar het fout is gegaan.
Opgave 3.02
Neem de volgende sommen over in een schrift:
Inhoud Hoofdstukken  |   Inhoud H3  |   naar boven  |   vorige  |   vervolg