...
Opgave 2.18
In een grote bak zitten rode en blauwe blokjes.
De blauwe blokjes zijn –1oC en de rode blokjes 1oC.

Als in de bak evenveel rode als blauwe blokjes zitten is de temperatuur in de bak precies 0oC.

Bedenk steeds of het warmer of kouder wordt in de bak en maak het bijbehorende sommetje:

Opgave 2.19
In dezelfde bak al vorige opgave is het −15oC
Achtereenvolgens: Wat is de eindtemperatuur in de bak ?
Opgave 2.20
Bereken:

12 – 16 + 18 – 30 + 15 – 40 + 15

300 – 75 – 60 + 95 – 80 + 15 + 20 – 500

−50 – 60 + 110 + 30 – 85 – 55 + 220

Vermenigvuldigen en delen met negatieve getallen.

Bedenk dat vermenigvuldigen niets anders is dan herhaal optellen
Zo is bijvoorbeeld 4×5 het zelfde als 5+5+5+5=20

En is 4×−5 het zelfde als −5 + − 5 + − 5 + − 5 = −20

Denk aan de bak met rode en blauwe blokjes, er worden dus vier maal vijf blauwe blokjes toegevoegd en wordt het dus kouder.

En zo is −4×−5=20 hier worden vier maal vijf blauwe blokjes verwijderd en wordt het dus warmer

De regels voor vermenigvuldigen en delen zijn :

Opgave 2.21
Bereken:

1 × −2 × −3

−4 × −5 × −6

1 × 5 × −3 × −4 × 2× −1 × −2

−1 × −4 × −3 × 2 × 5 × −3 × 2

4 × −1 × −2 × −1 × 0 × − 8 × −6

−5 × 2 × −1 × −2 × −3 × 4 × −2

Inhoud Hoofdstukken  |   Inhoud H2  |   naar boven  |   vorige  |   vervolg