...
2.3 Kleinste Gemene Veelvoud (KGV)
Veelvouden van 3 zijn bijvoorbeeld: 6, 9, 12, 15 en 18
Veelvouden van 2 zijn bijvoorbeeld: 4, 6, 10, 12 en 18

Veelvouden die 2 en 3 gemeen hebben zijn: 6, 12 en 18.
(‘gemeen hebben’ wil zeggen: die het zelfde zijn)

Daarvan is 6 de kleinste.
Er bestaat geen kleiner getal dat zowel door 2 als door 3 deelbaar is.
En dus is 6 het KGV van 2 en 3
voorbeeld:
het KGV van 8 en 10 is 40
want er bestaat geen kleiner getal dat zowel door 10 als door 8 gedeeld kan worden.

het KGV van 4 en 12 is 12
want er bestaat geen kleiner getal dat zowel door 4 als door 12 gedeeld kan worden.

Opgave 2.15
Probeer nu zelf, ontbind de volgende getallen in priemfactoren:
2.4 Grootste Gemene Deler (GGD)
De GGD van een aantal getallen is het grootste getal waardoor elk van die getallen gedeeld kan worden.
voorbeeld:
De GGD van 32 en 40 is 8, want
32 en 40 kunnen allebei door 8 worden gedeeld
er bestaat geen groter getal dan 8 waardoor zowel 32 als 40 gedeeld kan worden.
Opgave 2.16
Probeer nu zelf, ontbind de volgende getallen in priemfactoren:
Inhoud Hoofdstukken  |   Inhoud H2  |   naar boven  |   vorige  |   vervolg