...
2.2 Priemgetallen
Priemgetallen hebben precies twee verschillende delers.
Namelijk 1 en zichzelf. Verder zijn ze door geen enkel ander getal deelbaar.
Veel mensen hebben eeuwen lang naar een methode gezocht om priemgetallen te vinden.

De beroemdste onder hen is wel de Griek Eratosthenes.
Deze Griek leefde van 284 – 204 v. Chr.

Zijn methode wordt de zeef van Eratosthenes genoemd.

Wij gaan deze methode eens toepassen op de getallen 1 t/m 100.

 

 

Opgave 2.10
Als het goed is heb je nu vijfentwintig getallen omcirkeld en de rest weggestreept.
Als dat bij jou niet zo is, controleer dan of je niets over het hoofd hebt gezien.
De omcirkelde getallen noemen we dan priemgetallen.
Opgave 2.11
Waarom heb je de 4, de 6 en hun veelvouden niet hoeven te onderzoeken ?
Opgave 2.12
Waarom is 1 geen priemgetal en 2 wel ?
Opgave 2.13
Vind de eerste vijfentwintig priemgetallen boven de honderd.
(maak daarbij gebruik van de eigenschappen van deelbaarheid)
Priemfactoren
Een product is een vermenigvuldiging van twee of meerdere factoren.
Bijvoorbeeld: 4x6 is een product, de factoren zijn hier 4 en 6

Ieder niet priemgetal is te ontbinden in priemfactoren.

voorbeeld:
6 kunnen we schrijven als 2x3, ofwel 6=2x3,
6 is nu geschreven als product van twee priemfactoren.

12 kunnen we schrijven als 2x2x3,
12 is nu geschreven als product van drie priemfactoren.

Hoe ga je te werk bij het ontbinden:
Opgave 2.14
Probeer nu zelf, ontbind de volgende getallen in priemfactoren:
Inhoud Hoofdstukken  |   Inhoud H2  |   naar boven  |   vorige  |   vervolg