...
Opgave 2.06
Vorm een getal van 6 cijfers waarvan
- het eerste cijfer deelbaar is door 1
- de eerste twee cijfers deelbaar zijn door 2
- de eerste drie cijfers deelbaar zijn door 3
- de eerste vier cijfers deelbaar zijn door 4
- de eerste vijf cijfers deelbaar zijn door 5
- de eerste zes cijfers deelbaar zijn door 6
nullen zijn niet toegestaan.

Opgave 2.07
Vul het getal (van opgave 6) aan met een cijfer zodat het getal deelbaar is door 8
Vul het getal nogmaals aan met een cijfer zodat het getal nu deelbaar is door 9

Opgave 2.08
Vul de juiste cijfers in op de stippellijntjes.
Er ontstaat zo een getal van tien cijfers. Elk cijfer mag maar eenmaal voorkomen.
Er is slechtsr één oplossing mogelijk.

HINT: 3 en 8 zijn al gegeven, bedenk welke cijfers in ieder geval op de vijfde en op de tiende plaats moeten komen. Dan heb je die ook alvast gehad.
3 deelbaar door 1
3 8 deelbaar door 2
3 8 … deelbaar door 3
3 8 … … deelbaar door 4
3 8 … … … deelbaar door 5
3 8 … … … … deelbaar door 6
3 8 … … … … … deelbaar door 7
3 8 … … … … … … deelbaar door 8
3 8 … … … … … … … deelbaar door 9
3 8 … … … … … … … … deelbaar door 10

 

deelbaar door 11
Tot slot nog een curieuze. Niet handig, zelfs licht onzinnig, maar wel grappig. Dus vooruit maar...
- Zet tussen de cijfers van een (groot) getal beurtelings minnen en plussen.
- Reken uit.
- Als het antwoord 0 of een veelvoud is van 11, dan is het hele getal deelbaar door 11.

voorbeeld:
is het getal 4035867 deelbaar door 11 ?
4-0+3-5+8-6+7=11
en dus is het getal deelbaar door 11
Opgave 2.09
Opgave 2.09
Probeer zelf maar eens. Ga na welk van de volgende getallen deelbaar is door 11

247896     10265502     8136854     984559334

 

 

Voor de rest worden de regels van de deelbaarheidseigenschappen voor de hand liggend of veel te ingewikkeld, daardoor een beetje onzinnig en zelfs niet leuk meer.

Zo is een getal deelbaar door 12 als het deelbaar is door 3 én door 4.

Zo is een getal deelbaar door 15 als het deelbaar is door 3 én door 5.

Enzovoort.