...
In het hele oude Egypte van zo’n 4000 jaar geleden rekende men al met een niet-positioneel tientallig stelsel. Daartoe had men zeven tekens beschikbaar.

Respectievelijk: 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000
Daarmee konden alle denkbare getallen worden geschreven. Je gooit simpelweg de tekens op een hoopje en dan maar tellen hoeveel eenheden, tientallen en honderdtallen er zijn.
Zo schreef men bijvoorbeeld 1335 als:
Hier gewoontegetrouw netjes in volgorde geschreven, maar in principe doet de volgorde er niet toe.

En hoewel wij de Arabische schrijfwijze voor de cijfers hebben overgenomen, liggen de grondslagen van onze rekenkunde vooral in het oude Egypte. In Egypte kom je nog regelmatig op oude bouwwerken deze symbolen tegen.

Behalve optellen en aftrekken konden de oude Egyptenaren ook al vermenigvuldigen en delen. Daar hadden ze een hele aparte methode voor. Maar het meest opmerkelijke van deze oude Egyptenaren is wel dat ze ook al met breuken konden rekenen. Daarover later meer.

Voor een online hiëroglyfische-typewriter:
http://www.discoveringegypt.com/hieroglyphic-typewriter.html
1.4 Even, Oneven, Nul
Getallen kunnen even of oneven zijn.
• Een getal is even als het eindigt op een 0, 2, 4, 6 of 8.
• Een getal is oneven als het eindigt op een 1, 3, 5, 7 of 9
In de oude Griekse cultuur verbond men veel symboliek aan cijfers. Zo dacht men dat oneven getallen mannelijk waren dus goed en stoer en dat even getallen vrouwelijk en dus zwak en slecht waren.
Het cijfer 2 vond men dan ook het begin van al wat slecht was. Vaak werd het gebruikt als symbool voor de dood of het kwaad in het algemeen. Men wilde dan ook niet iets in huis hebben waar er slechts twee van waren. Het cijfer was namelijk eveneens het symbool van tegenstellingen. Waar rijkdom was, was ook armoede. Waar gezondheid was , was ook ziekte. Kortom, waar goed was, was ook slecht.

Als cijfer vonden ze de 2 ook maar niks. Het had geen midden en het was één meer dan het heilige cijfer 1.

De 1 heeft de onbetwistbare positie als het eerste van alle getallen en stond symbool voor het leven, voor het goede, voor het mannelijke en voor vriendschap. En verder was 2 één minder dan het getal 3, wat het absolute toppunt was van volmaaktheid. ("omne trinium perfectum", elk drievoud is volmaakt.) Dit was onder andere te danken aan de driedimensionaliteit van tastbare zaken.

Het cijfer 0 in ons getallenstelsel leidt eigenlijk een beetje een dubbelleven. Nul zelf is niets, heeft geen waarde. Is echter wel heel belangrijk voor de waarde aanduiding van de cijfers in een getal.

Heel lang geleden, nog voordat het tientallig stelsel naar Arabië kwam, werd in India, die de uitvinders waren van het tientallig positiestelsel, al een soort 0 geïntroduceerd. Op de posities waar niets moest komen werd een klein leeg cirkeltje neergezet. Zij hadden dus negen cijfers en een teken voor een leeg plekje. Voor getallen die op 0 eindigden, zoals 10 of 100 werden aparte tekens gebruikt. Door de tijden heen ging men daar echter het kleine lege cirkeltje voor gebruiken.

En zo kreeg 0 zijn eigen speciale plekje in ons huidige getallenstelsel en dat maakte het leven wel zo aangenaam.

Inhoud Hoofdstukken  |   Inhoud H1  |   naar boven  |   vorige  |   vervolg